با ما تماس بگیرید

02188050893


جناب آقای مرتضی شهیدی


https://lms.jsnews.ir/storage/user/50/8b/508bb67d90f97104548919a5d949ffc1/508bb67d90f97104548919a5d949ffc1_avatar.jpg?v=1626081430
نام و نام خانوادگی : جناب آقای مرتضی شهیدی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : کارشناس برینگ از آلمان محل تحصیل: آلمان
دوره‌های جناب آقای مرتضی شهیدی